Spring naar content
2. VOORWOORD
Component 17 – 1_bob
rombout2020

Foto: Nathalie Leeuwenberg

VOORWOORD

Rombout Kerremans directeur

Van het jaar ná de viering van ons 10-jarig bestaan in november 2019 hadden we ons veel voorgesteld. Het enthousiasme onder de bestaande partners was onverminderd groot voor en na onze lustrumviering en nieuwe partners sloten zich spontaan aan. Het jaar 2020 zag er veelbelovend uit. We hadden weer veel mooie plannen, maar helaas hebben we deze slechts gedeeltelijk kunnen uitvoeren doordat het vanaf maart niet meer mogelijk was om grote fysieke ontmoetingen te organiseren.

 

Géén Meet & Match ontbijtbijeenkomsten, géén Directeuren Maken Vuile Handen Dag tijdens NL Doet en een Verwenzorgweek die slechts gedeeltelijk doorgang kon vinden het afgelopen jaar. Maar we lieten ons er niet door uit het veld slaan. We hebben nagedacht over hoe wij onze rol toch zoveel mogelijk konden blijven vervullen en maatschappelijke organisaties konden blijven helpen. En dat is gelukt.

Met behulp van onze bedrijfspartners, serviceclubs, organisaties en gemeente hebben we taarten bezorgd bij woonzorgcentra, babbelboxen voor bewoners en hun familieleden geplaatst, muziekoptredens bemiddeld, kaarten- en tijdschriften acties georganiseerd, een jassenactie opgezet, een alternatieve Directeuren-maken-vuilhanden-dag in de vorm van een inzameling van producten bij 15 Albert Heijn vestigingen voor de Voedselbank en tot slot 26.000 taarten aangeboden aan mensen die in hun werk direct of indirect met de gevolgen van corona te maken hebben (gehad).

Met dit alles hebben we MET ELKAAR AANDACHT gegeven aan kwetsbare groepen en de eenzaamheid waarmee cliënten en bewoners geconfronteerd werden, een beetje kunnen verzachten. Dat het heeft gewerkt, moge blijken uit de hartverwarmende reacties die we hebben ontvangen. Zonder het fysieke contact hebben we SAMEN toch opnieuw positief bijgedragen aan de leefbaarheid in onze gemeente!

2020 is een ander jaar geworden dan wij aan het begin van het jaar dachten. Wat echter niet anders is geweest, is de oprechte betrokkenheid en inzet van alle partijen met wie wij de vele acties dit jaar hebben gerealiseerd. Dat vervult ons met trots! Met goed geld verdienen is niets mis, maar houd als bedrijf ook uw klanten en medewerkers tevreden en maak tegelijkertijd de wereld wat mooier. Het is ook nog goed voor uw imago en maakt u een ‘goede buur’. Wordt partner van onze stichting en wij helpen u graag uw maatschappelijke betrokkenheid in te vullen.

Natuurlijk willen wij net als u dat het in 2021 weer zo snel mogelijk als vanouds wordt, wat voor ons betekent dat wij weer mooie bijeenkomsten kunnen organiseren, dat we elkaar weer ontmoeten tijdens een Meet & Match, bij netwerkbijeenkomsten, een Directeuren-Maken-Vuile-Handen-dag, etc. én bovenal, dat wij voor onze bedrijfspartners en hun medewerkers weer leuke fysieke matches kunnen verzorgen. Zolang dat niet het geval is, blijven wij ons echter ook voor u inzetten binnen de mogelijkheden die er zijn en hopen ook op uw maatschappelijke betrokkenheid te kunnen blijven rekenen.