Spring naar content
10. FINANCIËN

Financiën

BoB jaarverslag 2020_Financien_Inkomsten
BoB jaarverslag 2020_Financien_Uitgaven

Inkomsten

BoB_Jaarverslag 2020_financien inkomsten tabel

Uitgaven

BoB_Jaarverslag 2020_financien uitgaven tabel

Het vrij besteedbare vermogen fungeert als continuïteitsreserve. Het financiële beleid van de stichting is er op gericht om een vermogen van minimaal 100% van de totale jaarlasten aan te houden. Dit vanuit het oogpunt van zorgvuldig ondernemerschap en goed werkgeverschap met het oog op de continuïteit van de stichting en de werkgeversverplichtingen.