Spring naar content
9. BETROKKEN ONDERNEMERS BREDA

Breda Samen Sterk
Foto: Betrokken Ondernemers Breda

Organisatie

Betrokken Ondernemers – Samen voor Breda had voor 2020 de volgende ambities:

  1. Het organiseren van twee, inhoudelijk goede Meet & Match bijeenkomsten;
  2. Tenminste 120 matches realiseren (contractafspraak met gemeente Breda);
  3. Het organiseren van enkele goede inhoudelijke netwerkbijeenkomsten;
  4. Het organiseren van een Verwenzorgweek i.s.m. Surplus.

Matches Breda

332

Aantal matches gerealiseerd

326

Matches gereed

4

Matches in gang gezet

2

Matches afgebroken

5.314

Vrijwilligersuren door bedrijven

943

Aantal bedrijfsvrijwilligers

42.391

Aantal cliënten

€ 422.077

Maatschappelijke waarde

Toelichting resultaten

Ad. 1 In 2020 zijn de Meet & Match-bijeenkomsten helaas niet door gegaan. Deze bijeenkomsten zijn doorgaans erg goed bezocht en bieden de aanwezigen een uitstekend platform om met elkaar kennis te maken, elkaar te ontmoeten en inspirerende en verrassende verbindingen (‘matches’) te maken. Centraal hierbij staat de vraag wat de meest effectieve wijze is waarop het maatschappelijk veld vertegenwoordigers van het bedrijfsleven kan benaderen en hen kan verzoeken om een (gratis) bijdrage te leveren.

Ad. 2 In 2020 werden 332 matches tot stand gebracht die een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen van ruim
€ 422.000.

Ad. 3 Voor de zesde keer is in 2020 een “Directeuren-maken-vuile-handen”-dag georganiseerd. Deze vond in 2020 niet plaats tijdens NL Doet, maar vanwege de coronamaatregelen op 28 augustus. Deze alternatieve DMVHD werd in samenwerking met Voedselbank Breda georganiseerd; bij 15 Albert Heijn vestigingen in de stad zijn producten ingezameld. De activiteit werd vooraf gegaan door een inleiding door de voorzitter van Voedselbank Breda en afgesloten met een netwerkborrel.

Op dinsdag 24 november was Vegetarische Slager Jaap Korteweg te gast. Vanwege de coronamaatregelen vond het interview van Carla van Loon met hem plaats vanuit Sligro Breda en konden onze partners deze bijeenkomst online volgen.

Ad. 4 In opdracht van Surplus is in september 2020 een Verwenzorgweek georganiseerd gericht op de doelgroep ouderen en cliënten uit de zorg. Dit jaar, vanwege corona, met slechts twee activiteiten, te weten een Rollatorloop op locatie en een Meezingconcert dat online via Facebook en Breda Nu is uitgezonden.

Organisatie,  bestuur, ambassadeurs en vrijwilligers

De dagelijkse leiding van Betrokken Ondernemers Breda is in handen van directeur Rombout Kerremans (1 fte). Lieveke Ligtenberg was tot 30 november 2020 in dienst als intermediair (24 uur per week). Betrokken Ondernemers Breda wordt ondersteund door fotografen Boyd Brian Smith en Reinier de Vlaam, die dit om niet doen. Helaas hebben we in 2020 weinig tot geen gebruik gemaakt van onze groep van zo’n twintig vrijwilligers vanwege het niet doorgaan van onze Meet & Match bijeenkomsten.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda, statutair gevestigd in Breda, bestaat uit:

Danielle Muller, voorzitter (advocaat arbeidsrecht en pensioenrecht en partner bij Rassers advocaten)
Frits van Ginneken, penningmeester (directeur/partner Witlox vcs)
Anton van Mansum, bestuurslid (Voorzitter Raad van Bestuur Surplus)
Peter van der Schans, bestuurslid (Kantoordirecteur Breda en Tilburg Van Lanschot)
Nicole Fouchier (* staat niet op de foto), bestuurslid (Consultant Stakeholder Engagement Management), m.i.v. mei 2020

Het bestuur kwam in 2020 zeven keer bijeen en was, al dan niet voltallig, aanwezig bij de diverse georganiseerde activiteiten. Het bestuur zet haar ervaring en kennis belangeloos in.

Ambassadeurs
Burgemeester Paul Depla en de wethouders hebben zich als ambassadeur aan de Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda verbonden. Niet alleen op papier, maar ook in hun dagelijkse werkzaamheden leggen zij verbindingen met onze stichting, geven zij tips en adviezen en zetten zich persoonlijk in voor de stichting.

Kenniscertificaat MBO
De medewerkers van Betrokken Ondernemers zijn in het bezit van het Kenniscertificaat MBO Intermediair. Hiermee is bewezen dat Betrokken Ondernemers niet alleen in de praktijk, maar ook in theorie, professioneel intermediair is.

Perfetii222

Bestuur Betrokken Ondernemers Breda *
Foto: Boyd Smith Photo

Matches Breda

332

Aantal matches gerealiseerd

326

Matches gereed

4

Matches in gang gezet

2

Matches afgebroken

5.314

Vrijwilligersuren door bedrijven

943

Aantal bedrijfsvrijwilligers

42.391

Aantal cliënten

€ 422.077

Maatschappelijke waarde

Toelichting resultaten

Ad. 1 In 2020 zijn de Meet & Match-bijeenkomsten helaas niet door gegaan. Deze bijeenkomsten zijn doorgaans erg goed bezocht en bieden de aanwezigen een uitstekend platform om met elkaar kennis te maken, elkaar te ontmoeten en inspirerende en verrassende verbindingen (‘matches’) te maken. Centraal hierbij staat de vraag wat de meest effectieve wijze is waarop het maatschappelijk veld vertegenwoordigers van het bedrijfsleven kan benaderen en hen kan verzoeken om een (gratis) bijdrage te leveren.

Ad. 2 In 2020 werden 332 matches tot stand gebracht die een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen van ruim
€ 422.000.

Ad. 3 Voor de zesde keer is in 2020 een “Directeuren-maken-vuile-handen”-dag georganiseerd. Deze vond in 2020 niet plaats tijdens NL Doet, maar vanwege de coronamaatregelen op 28 augustus. Deze alternatieve DMVHD werd in samenwerking met Voedselbank Breda georganiseerd; bij 15 Albert Heijn vestigingen in de stad zijn producten ingezameld. De activiteit werd vooraf gegaan door een inleiding door de voorzitter van Voedselbank Breda en afgesloten met een netwerkborrel.

Op dinsdag 24 november was Vegetarische Slager Jaap Korteweg te gast. Vanwege de coronamaatregelen vond het interview van Carla van Loon met hem plaats vanuit Sligro Breda en konden onze partners deze bijeenkomst online volgen.

Ad. 4 In opdracht van Surplus is in september 2020 een Verwenzorgweek georganiseerd gericht op de doelgroep ouderen en cliënten uit de zorg. Dit jaar, vanwege corona, met slechts twee activiteiten, te weten een Rollatorloop op locatie en een Meezingconcert dat online via Facebook en Breda Nu is uitgezonden.

Organisatie,  bestuur, ambassadeurs en vrijwilligers

De dagelijkse leiding van Betrokken Ondernemers Breda is in handen van directeur Rombout Kerremans (1 fte). Lieveke Ligtenberg was tot 30 november 2020 in dienst als intermediair (24 uur per week). Betrokken Ondernemers Breda wordt ondersteund door fotografen Boyd Brian Smith en Reinier de Vlaam, die dit om niet doen. Helaas hebben we in 2020 weinig tot geen gebruik gemaakt van onze groep van zo’n twintig vrijwilligers vanwege het niet doorgaan van onze Meet & Match bijeenkomsten.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda, statutair gevestigd in Breda, bestaat uit:

Danielle Muller, voorzitter (advocaat arbeidsrecht en pensioenrecht en partner bij Rassers advocaten)
Frits van Ginneken, penningmeester (directeur/partner Witlox vcs)
Anton van Mansum, bestuurslid (Voorzitter Raad van Bestuur Surplus)
Peter van der Schans, bestuurslid (Kantoordirecteur Breda en Tilburg Van Lanschot)
Nicole Fouchier (* staat niet op de foto), bestuurslid (Consultant Stakeholder Engagement Management), m.i.v. mei 2020

Het bestuur kwam in 2020 zeven keer bijeen en was, al dan niet voltallig, aanwezig bij de diverse georganiseerde activiteiten. Het bestuur zet haar ervaring en kennis belangeloos in.

Ambassadeurs
Burgemeester Paul Depla en de wethouders hebben zich als ambassadeur aan de Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda verbonden. Niet alleen op papier, maar ook in hun dagelijkse werkzaamheden leggen zij verbindingen met onze stichting, geven zij tips en adviezen en zetten zich persoonlijk in voor de stichting.

Kenniscertificaat MBO
De medewerkers van Betrokken Ondernemers zijn in het bezit van het Kenniscertificaat MBO Intermediair. Hiermee is bewezen dat Betrokken Ondernemers niet alleen in de praktijk, maar ook in theorie, professioneel intermediair is.